Tải app điện thoại mb66 Cách tính tiền cá cược cầu lông phụ thuộc vào loại kèo mà người chơi đặt cược.

Kèo cá cược đội thắng

Nếu người chơi đặt cược đúng đội thắng, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu người chơi đặt cược sai đội thắng, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ, nếu tỷ lệ cược của đội A là 1.50 và tỷ lệ cược của đội B là 2.00, thì người chơi sẽ nhận được 1.5 lần số tiền cược nếu đặt cược vào đội A và 2 lần số tiền cược nếu đặt cược vào đội B.

Công thức tính tiền cá cược đội thắng

Tiền thắng = Số tiền cược * Tỷ lệ cược

Ví dụ, nếu người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A với tỷ lệ cược 1.50, thì người chơi sẽ nhận được 150.000 đồng nếu đội A thắng.

Kèo cá cược chấp điểm

Nếu người chơi đặt cược đúng đội thắng sau khi trừ đi số điểm chấp, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu người chơi đặt cược sai đội thắng, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ, nếu đội A được chấp 2 điểm và đội B thắng trận đấu với tỷ số 25-23, thì người chơi đặt cược vào đội A sẽ thắng cược.

Công thức tính tiền cá cược chấp điểm

Tiền thắng = Số tiền cược * Tỷ lệ cược * (Tỷ số trận đấu – Số điểm chấp)

Ví dụ, nếu người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A với tỷ lệ cược 1.50 và đội A thắng trận đấu với tỷ số 25-23, thì người chơi sẽ nhận được 150.000 đồng.

Kèo cá cược số điểm

Nếu tổng số điểm của cả hai đội bằng với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu tổng số điểm của cả hai đội khác với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ, nếu người chơi đặt cược vào tổng số điểm là 150 và trận đấu kết thúc với tổng số điểm là 152, thì người chơi sẽ thua cược.

Công thức tính tiền cá cược số điểm

Tiền thắng = Số tiền cược * Tỷ lệ cược

Ví dụ, nếu người chơi đặt cược 100.000 đồng vào tổng số điểm là 150 với tỷ lệ cược 2.00, thì người chơi sẽ nhận được 200.000 đồng nếu tổng số điểm của trận đấu là 150.

Kèo cá cược set

Nếu đội mà người chơi đặt cược thắng một set hoặc số set mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu đội mà người chơi đặt cược không thắng một set hoặc số set mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ, nếu người chơi đặt cược vào đội A thắng set 1 và đội B thắng set 2, thì người chơi sẽ thắng cược nếu cả hai đội thắng một set.

Công thức tính tiền cá cược set

Tiền thắng = Số tiền cược * Tỷ lệ cược

Ví dụ, nếu người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A thắng set 1 với tỷ lệ cược 1.50, thì người chơi sẽ nhận được 150.000 đồng nếu đội A thắng set 1.

Kèo cá cược điểm số

Nếu số điểm của đội hoặc cả hai đội trong một set bằng với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu số điểm của đội hoặc cả hai đội trong một set khác với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ, nếu người chơi đặt cược vào đội A ghi được ít nhất 25 điểm trong set 1, thì người chơi sẽ thắng cược nếu đội A ghi được ít nhất 2