Cách Chơi Poker 123b – Tổng Quan

1. Mục tiêu:

Mục tiêu của poker là tạo ra tay bài mạnh nhất bằng cách kết hợp các lá bài tẩy (bài được chia úp cho riêng bạn) và bài chung (bài được chia ngửa trên bàn) để chiến thắng tiền cược của các đối thủ.

2. Các vòng cược:

Trò chơi poker diễn ra qua nhiều vòng cược. Trong mỗi vòng, người chơi có thể chọn một trong các hành động sau:

3. Xác định tay bài mạnh nhất:

Sau vòng cược cuối cùng, người chơi còn lại sẽ lật bài để so sánh tay bài. Tay bài mạnh nhất sẽ chiến thắng tiền cược.

4. Thứ hạng tay bài:

Thứ hạng tay bài poker được xếp hạng từ cao đến thấp như sau:

5. Mẹo chơi poker:

Quy tắc Texas Hold’em Poker

Quy tắc chơi Texas Hold’em Poker bao gồm:

  1. Phân Phát Bài: Mỗi người chơi nhận hai lá bài riêng (hole cards) và bắt đầu với một vòng cược “blind” (cược mù) để đảm bảo rằng có tiền trong pot.
  2. Flop: Dealer phân ba lá bài chung ra giữa bàn (community cards) trong một vòng cược mới.
  3. Turn: Sau khi cược trên Flop kết thúc, một lá bài nữa được phân ra, gọi là Turn. Người chơi tiếp tục cược.
  4. River: Sau khi cược trên Turn kết thúc, một lá bài cuối cùng được phân ra, gọi là River. Người chơi tiếp tục cược.
  5. Showdown: Nếu có ít nhất hai người chơi còn lại sau vòng cược River, họ so sánh bộ bài của mình. Người chơi có bộ bài tốt nhất sẽ giành chiến thắng và nhận toàn bộ tiền trong pot.

Các quy tắc chung khác của Texas Hold’em Poker bao gồm:

Ngoài ra, còn có nhiều biến thể khác của Texas Hold’em như Pot-Limit Texas Hold’em và No-Limit Texas Hold’em, có những quy tắc cược khác nhau.